ஜெய் மீடியாஸ்

விளம்பர படம், குறும் படம், திருமணம் மற்றும் அனைத்து சுபநிகழ்ச்சிகளையும் ஹச்.டி டிஜிட்டல் தரத்தில் வீடியோ கவரேஜ் செய்து தரப்படும். சவுண்ட் எஃபக்ட்ஸ், போட்டோகிராபி மற்றும் ஆல்பம், மாடலிங் போட்டோகிராபி ,கிராபிக் டிசைன் அனைத்தும் உயர்ந்த தொழில்நுட்ப தரத்தோடு உருவாக்கி தரப்படும்.

Jai Medias

Advertising film, short film, wedding and all goodies will be video coated in HD digital quality. Sound effects, photography and album, modeling photography, graphic design are all created with the highest technical standards.

About Author

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *